امکانات سايت
کل مقالات
نظرات عمومی
اضافه نمودن وبسايت
کل وبسايتها
نظراتم دروبسایتهای ديگر
صفحه اصلی
فروشگاه شارژ

آخرين مطالب:
بالاترين مجازات=بالاترين نعمت
تآملي بر ابتداي سوره روم
صبر و اصلاح طلبی نه براندازی و تجزيه
ارزشت مساوی عملت
بازگشت دوباره جهنميان به دنيا
بدگويي خيالی
تعدد زوجات و طلاق
اعتياد و طلاق
ارتباط نامشروع
بی اعتمادی
پربيننده ترين مطالب:
بدگويي خيالی
بالاترين مجازات=بالاترين نعمت
رفتاربا همسر
نظرات سه روزاخير
پرنظر ترين مطالب:
رفتاربا همسر|56نظر|
دخالتهاي بيگانگان در خانواده|39نظر|
شناخت قبل از ازدواج|31نظر|

مديريت:
خلفان نصيحت کن
ايميل:
khalfan@khalfan.ir
آخرين مراجعه
11بهمن1397ساعت 11:8:24
ورودمديريت:
نام:
رمز:

نام:BI NAM«دوشنبه16دي1392ساعت 21:30:59»

تاملی در تاریخ نگاری اسلام (1)شاید هنوز برای طرح تاملات ذیل زود باشد ، ولی از طرفی شاید هم بسیار سود مند باشد و ذهن هر خواننده و محقق بی تعصب و جویا و تشنه حقیقت را با ضربه و نبض خفیفی از پالس حقیقت برای تجزیه و تحلیل وقایع به مسیری که از آن منحرف شده هدایت کند.به راستی با تامل در مخطوطات و آثار مورخین غربی که به «مستشرق» و «اسلام شناس» معروفند ، از جمله افرادی چون «هانری کوربن» ، «لویی ماسینیون» ، «جرجی زیدان» ، «حامد الگار» ، «طارق رمضان» ، «بلاشر» ، «برنارد لوئیس» ، «نولدکه» ، «رزنتال» و ... چیزی جز خیانت و نیرنگ و دودوزه بازی نمی بینیم ، که حاصل آن پرورش هولناک ناسیونالیسم و نژادپرستی کنونی در منطقه ای است که از 7000 سال پیش تا پیدا شدن سر و کله این مستشرقین از دنیای مسیحیت و یهودیت یعنی قریب یک قرن اخیر ، همواره با تفاهم و اتحادی وصف ناشدنی در کنار هم زیسته اند ، ولی اکنون به سعی و مدد دانشگاه ها و کرسی های شرق شناسی غربی و تولید صدها جلد اثر و کتاب یکسره گمراه کننده و خیانت آلود ، گروهی با ناسیونالیسم عربی تشنه به خون ایرانیان هستند ، و از سمت دیگر ناسیونالیست های ایرانی که هنر و علم و دانش و فرهنگ جهان را مدیون ایران می دانند و عرب را مخرب و ویرانگر این تمدن عظیم و دردانه !

به راستی بر هر مورخ و محقق نکته بینی این امر عجیب می نماید که چرا ایرانیان و اعراب چنین کین ظلم و غارت دروغین و کاذب 1400 ساله از هم می طلبند ولی هیچ حساسیت و کینه ای از غارت ها و مظالم بیحد و حصر و ددمنشانه ی استعمارهای کهنه ای چون پرتغال و روسیه و انگلستان و فرانسه... و در عصر حاضر امپریالیسم به ظاهر فرامدرن و فوق متمدن کنونی ولی در باطن خشونت طلب و وقیح در تخریب اقتصاد و فرهنگ و هنر و دیگر دست آورهای ارزشمند انسانی که با سعی و تلاشی چند هزار ساله و در مناطق و قاره های مختلف به بار نشسته ، ندارند ؟امروز که کشورهای به ظاهر متمدنی چون ایالات متحده امریکا و فرانسه و انگلستان و دیگر هم پیمانان آنها ، با اتحاد و هم پیمانی و با ارتشی مشترک بی وقفه و محابا از انظار و قضاوت عمومی بشریت و مقابل چشم هزاران دوربین تلویزیونی مشغول لشکر کشی وحشیانه به کشورهای اسلامی و آدم کشی و غارت تمام عیار اقتصاد و فرهنگ آنها و نیز رسوایی های اخلاقی به واقع وحشیانه ای چون زندان های مهیب و شکنجه های شرم آور جنسی و حتی اعزام رسمی گروه های هم جنس باز به زندان ابوغریب عراق و ... صدها مصیبت و وحشی گری دلگداز دیگر که از وصف خارج است ، هستند ، به راستی چرا با این همه تجاوز و غارتی که غرب وحشی در حق مردم شرق میانه مرتکب می شود دغدغه و حساسیت روشن فکران شرق میانه و مثلا ایران بیشتر به سمت 1400 سال پیش فلش می خورد آن هم بر اساس منابع و کتبی که سندیت تمام آنها پس از یک بازه زمانی 1400 ساله ، سخت ضعیف و حتی اکثرا مجعول و توطئه آمیز می نماید؟ به راستی آیا توانسته ام سر نخ پنهان مانده تاریخ نگاری منطقه شرق میانه و غرض و هدف این تاریخ نگاری که مملو از شمشیر کشی ها و خون ریزی ها و گردن زنی های موحش است را به دست عاقلان و ذهن های مستعد دریافت حقیقت بدهم؟آیا این کتب به ظاهر تاریخی ای چون «تاریخ طبری» و «تاریخ مسعودی» و ... که سعی وافر و بلیغ در القای شمشیر کشی و گردن زنی و شکنجه و کتاب سوزی و تمدن سوزی از سوی اعراب ( یعنی مهد و مرکز انتشار اسلام و قرآن تا شعاع هزاران کیلومتر و تا قلب کشورهای مسیحی از جمله اسپانیا و ترکیه و بوسنی و ... ) را در همان اوان ظهور اسلام دارند ، جهت منحرف کردن اذهان مردم متحد و همگرای مسلمان خاورمیانه از جنایات و کشتار و چپاول به راستی ده ها برابر بدتر و موحش و مخرب تر از قصه خیالی حمله اعراب به ایران در کتابهای تاریخی فانتزی ساخت استعمار و امپریالیسم بوده و هدایت و انحراف این حس تنفر و انتقام جویی به طرف ایجاد تنفر و تفرق کاذب بین مللی را ندارند که همچون دانه های تسبیحی با رسن و ریسمان « اسلام » و «قرآن» تا همین 500 سال پیش چنان متحد و یکپارچه بودند که اسلام حقیقی منبعث از قرآن با مجد و حکمت را که روح و ذهن هر انسان سلیم و خردمندی را بدون نیاز به شمشیر سعد وقاص های قلابی و تخیلی به تصرف خود در می اورد تا قلب غرب مسیحی رسوخ و گسترش دادند ؟

« یعنی این نوع تاریخ سازی که در قالب و متن کتاب هایی چون تاریخ طبری و تاریخ یعقوبی و مسعودی و ... و از طریق تدریس در حوزه و دانشگاهای کشورهای اسلامی منطقه رواج داده و پراکنده اند که در آن با صحنه های تحریک کننده ای چون حمله مشتی بیابان گرد عرب وحشی و به دور از تمدن و اعمالی چون گردن گزنی های صد هزارنفره و قتل و عام و آتش زدن کتابخانه ها و دانش کهن ایران باستان و انهدام تمدن و فرهنگ و هنر و آزادی حسرت برانگیز امپراطوری ساسانیان مواجهیم ، هدفش این نبوده که احساسات ضد امپریالیسمی و ضد استعماری مردم مسلمان خاورمیانه و بخصوص ایران را در جهت چاره اندیشی و مقابله عالمانه با آن به سمت حس انتقام و ضد عربی منحرف کنند ؟ آیا به راستی طبق داستان های دروغین پرداخته امپریالیسم و دنیای سرمایه داری اعمال و تجاوزهای اعراب در 1400 سال پیش برای فرهنگ و اقتصاد و سیاست و پیشرفت مردم ایران و منطقه مخرب تر بوده و یا اعمال و تجاوز های 3 قرن اخیر استعمار و نیم قرن اخیر سرمایه داری با تزهایی چون جهانی سازی و نادیده گرفتن فرهنگ ها و آداب و رسوم و اعتقادات بومی و تاریخی و ریشه دار خاورمیانه و اقداماتی چون کودتای 28 مرداد و بر اندازی حکومت مردمی و ملی دکتر مصدق و مشابه آن در کشورهای همسایه و قراردادهای استعماری نفتی که به راستی این سرمایه های هیدروکربنی عظیم را مفت یا با اندکی پول سیاه غارت کرده اند ؟ آیا کشتار مردم بی دفاع و بی گناه افغانستان و پاکستان و عراق با هواپیماهای غول پیکر B2 و هواپیماهای بدون سرنشین امریکا و انهدام یک هواپیمای مسافربری بر فراز آسمان و آبهای خودی و شکنجه های جنسی و ... تنفر بر انگیزتر هستند و یا اقدامات و تجاوز خیالی 1400 سال پیش اعراب ؟آیا به راستی علت این عقب افتادگی و فقر فرهنگی و ناهنجاریهای اجتماعی ایران حاصل اقدامات ددمنشانه و حریصانه سرمایه داری و امپریالیسم امریکا و انگلستان در یک قرن اخیر که شرحش در بالا داده شد ، است و یا حمله 1400 سال پیش اعراب به ایران و ورود اسلام به ایران و ... ؟ »و عجیب و جای تحقیق نیست که تمام این کتب به اصطلاح کهنه و قدیمی نما و نسخ خطی ای که کاملا خلاف و متضاد با داده های تاریخی قرآن (قرآن به عنوان تنها کتاب تاریخی مستند و با هویت و اصیل و تحریف نشده تاریخی که قدمت بدیهی 1400ساله دارد و نه به عنوان یک کتاب اعتقادی و دینی ) است ، در کشورهایی چون واتیکان و انگلستان و فرانسه و هلند و ... کشف شده اند و یا بهتر بگوییم جعل شده اند ؟ مجموعه کتبی که امروزه متاسفانه آنها را جاهلانه بخشی از گنجینه و میراث تاریخی اسلام می دانیم؟؟؟پس بیاییم با نگرش ارائه شده در بالا و با این پیش فرض قوی به مسائل و اختلافات و مشکلات تاریخی کشورهای منطقه خاورمیانه یا همان شرق میانه نگاه کنیم ، کتب و اسناد اختلاف انداز و تفرقه افکن تاریخی ایران و اسلام را که به ظن قوی ساخته و جعل دشمنان دیرینه ایران و اسلام و مردم ممتاز شرق میانه یعنی نظام استعماری و سرمایه داری یهودی-مسیحی است ، عالمانه و محققانه باز بینی کنیم و کسانی را که در این راه به بهانه های واهی ای چون تبلیغ علیه دین و تاریخ و نشر اکاذیب و ... سنگ اندازی می کنند و یا بردمندگان نفس کینه و انزجار از اعراب 1400 سال پیش و مبلغان افراطی ایران باستان و یا پان عربیسم را که سعی دارند اشتراکات دیرینه و اتحاد نا گسستنی ایران و اعراب را به اختلاف و کینه تبدیل کنند کارگذاران و پول بگیران زیرک و مرموز امپریالیسم بدانیم و آنها را چه در لباس روحانیت و بر سر منبر و چه در لباس روشن فکر و استاد دانشگاه بر کلاس درس و فحص رسوا و حتی محاکمه کنیم.(ادامه دارد)+ نوشته شده توسط بنیان اندیش در چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392

وبسايتهای برتر
مجتمع علمی فرهنگی سلطان العلماء بندرلنگه
نسيم
بیداری اسلامی
دخت کنگ
ديوان
مدرسه علوم دينی صلاح الدين ايوبی اروميه
مجد
کلگر
کنکاش
کنگستان
بانوی کنگی
مسجد جامع بندر کنگ
اعجاز علمی در قرآن و حديث
الحورویدیوهای مکه ومدینه واناشید اسلامی
زعفرون
آخرين ورود از:
بیداری اسلامی

آماربازديد
افرادآنلاين
ناشناس(1)
چين(3)
آمريکا(4)
بازديدامروز:67
بازديدديروز:73
بازديدهفته قبل:493
بازديدكل:540164