امکانات سايت
کل مقالات
نظرات عمومی
اضافه نمودن وبسايت
کل وبسايتها
نظراتم دروبسایتهای ديگر
صفحه اصلی
فروشگاه شارژ

آخرين مطالب:
بالاترين مجازات=بالاترين نعمت
تآملي بر ابتداي سوره روم
صبر و اصلاح طلبی نه براندازی و تجزيه
ارزشت مساوی عملت
بازگشت دوباره جهنميان به دنيا
بدگويي خيالی
تعدد زوجات و طلاق
اعتياد و طلاق
ارتباط نامشروع
بی اعتمادی
پربيننده ترين مطالب:
بالاترين مجازات=بالاترين نعمت
دخالتهاي بيگانگان در خانواده
شناخت قبل از ازدواج
نظرات سه روزاخير
پرنظر ترين مطالب:
رفتاربا همسر|56نظر|
دخالتهاي بيگانگان در خانواده|39نظر|
شناخت قبل از ازدواج|31نظر|

مديريت:
خلفان نصيحت کن
ايميل:
khalfan@khalfan.ir
آخرين مراجعه
11بهمن1397ساعت 11:8:24
ورودمديريت:
نام:
رمز:

نام:توحید«شنبه25آبان1392ساعت 5:25:54»

در عالم مادي و جهان حاضر بشر معلومات خود را از دو طريق كسب مي كند .
1 – از طريق احساس پنجگانه كه بوسيله حس شنوايي ، بينايي ، چشايي ، لامسه و بساوايي كه عرض ، طول ، عمق ، بو ، رنگ و ديگر مشخصات ظاهري ماده را درك مي كنند و به مدد اين احساس جهت برآوردن نيازهاي مادي خود جهت تدوام حيات خويش اقدام مي كند .
2- طريقه ي دوم كه در نظام الهي مفهوم و شعوري بالاتر از اين احساس ظاهري را جهت كسب علم و معرفت بيان مي دارد كه از سه طريق براي انسان صورت مي پذيرد .
الف : بصر
كه از طريق چشم اين نيرو فعال مي گردد يعني بواسطه ي حس بينايي قوه بصر در بشر فعال مي گردد . مفهوم و معناي بصر چيزي فراتر از ديدن بوسيله ي چشم ظاهري است و چشم سلاح و نيروي بصر به شمار مي آيد . كلمه چشم در لغت عرب به عنوان العين مي باشد كه به اشتباه در فارسي بصر مي نامند . پس بصر قوه ادراكي است كه از طريق چشم شروع بع كسب معلومات مي كند .
ب : سمع :
كه از طريق حس شنوايي و گوش كه در عربي الاُذُن ناميده مي شود از اطراف و اكناف خود با كمك حس شنوايي يافته هاي صوتي را تجزيه و تحليل مي كند و در نظام الهي وحي و نزول وحي از طريق سمع گرفته مي شود .
ج : فواد يا قلب
نيرويي از سمع و بصر و هر آنچه كه از طريق اين دو قوه به وي مي رسد با تجزيه و تحليل شروع به انتخاب و گزيدن خير و شر مي كند و طريقي براي به كار انداختن و بهره گيري از استعدادها و تواناييهاي خود كه از طريق دايره بصر و سمع بدو رسيده است مي نمايد و ايدئولوژي خود را مبتني بر ادراك و فراگيري از طريق اين سه قوه به كار مي گيرد .
موضوع مهمي كه لازم به ذكر است در قرآن كريم برنامه ها و موضوعات متعددي بيان شده است كه تعدادي از اين موضوعات براي درك و روشن شدن زواياي دقيق آن احتياج به گذر زمان و تكامل دانش بشري دارد ، و اگر كسي با توسل به قوه هاي سه گانه ي خود به اين نتيجه رسيد كه قرآن كريم كلام الهي و وحي مي باشد و با تمام ادراك و قوه هاي دروني خود و دانش بشري قادر به درك موضوعات ياد شده نبود ، نبايد فهم و علم عصر خود را ملاك تشخيص صحت و يا عدم صحت كلام وحي قرار دهد چرا كه علم با ميزان تلاش و روشن نمودن زواياي پنهان دنيا كه با توسل به علم و دانش صورت مي گيرد بستگي دارد ، بنابراين گاهي يكي از موضوعات در قرآن بيان شده است كه شايد هيچگاه يك انسان در طول عمر خود به اصل آن پي نبرده و هم چنان جز رموز و ناآگاهي زمان وي باقي بماند ولي به جرات و با تحدي كامل مي توان گفت در قرآن كريم آنچه را كه بشريت براي رسيدن به آرامش و سرمنزل سعادت معنوي جهت تحقق امر خلافت در روي كره خاكي احتياج دارد بدون هيچ لفافه و تشابه گويي بيان شده است و از اولين نفر شنونده وحي تا آخرين نفر در دنيا همگي به يك اندازه در مقابل اين آيات روشن بوده و بدون رمز و رازي بيان شده است و در هر زماني اين شاخصه ها به عنوان امور مورد پسند هر اجتماعي پذيرفته خواهد شد و از اين آيات كه در بحث عقيده و جهان بيني توحيدي و برگزيدن خداوند به عنوان تنها فريادرس و فرمانروا و اعراض از هر گونه طاغوت و ... مي باشد از همان روز اول آشكار شدن اسلام به صورت واضح و محكم ابلاغ گرديده است و تنها در امور سماوي و علمي و .. بصورت رمز و تشابه به كار برده شده و فهم آن احتياج به پيشرفت علم بشري براي درك آن مي باشد كه اين آيات به نوبه خود هيچ تاثيري در اصل امور عقيدتي و ائدولوژي توحيدي ندارند بلكه اموري است براي تحكم هر چه بيشتر اين عقيده و ايدئولوژي .
بنابراين هر آنچه از علومي هم كه در قرآن بيان نگشته است و به عنوان يك سوال حل نشدني براي بشر باقي مي ماند همانند روح و برزخ و موقع و زمان رخداد قيامت و ... قطعا در راه تحقق سعادت بشر و آيين توحيدي احتياجي به دانستن و آگاهي آن براي بشر نبوده است .
دوم : تفاوت بين خصوصيات و حقوق و وظايف زن و مرد
در اين بحث كه خيلي با اهميت و قابل توجه است ، مساله تفاوت خصوصيات و حقوق و وظايف مي باشد . خداوند متعال بنا بر علم و حكمت نامتناهي خود براي تداوم حيات و تحقق امر خلافت بشر در روي زمين براي هر كدام از دو جنس زن و مرد بر مبناي ميزان وظايف آنها خصوصياتي را بدانها بخشيد و در مقابل اين خصوصيات براي هر كدام حقوقي را هم تععين نمودند كه در دراستاي اين حقوق وظايفي را هم تعيين فرموده اند ، كه هر كدام از اين خصوصيات و حقوق و وظايف صرفاً در راستاي تحقق اهداف خلقت بوده است و اين خصوصيات و حقوق و وظايف هيچ امتيار ويژه اي براي هر كدام از دو جنس زن و مرد پديد نياورده است ، ‌بنابراين با اين آگاهي بايد در وارد شدن به مبحث مرد و زن در قرآن دقيق ا اين نكته آگاهي داشته باشيم كه آيه مورد بررسي در مورد خصوصيات و يا حقوق و يا اوظايف يا دو مورد و يا همه موراد بحث مي كند . اگر با اين فهم به بررسي آيات نپردازيم قطعا ً دچار سردرگمي و تضاد خواهيم گشت با اين شرح مختصر در باب اين دو مقوله وارد بحث اصلي و بررسي آيات مربوط مي پردازيم .
1 – خلقت زن :
يكي از مسائلي كه همواره مورد بحث و جدل بوده است خلقت زن و چونگي نظر خداوند به خلقت او بوده است ، كه در چندين كتب هر چند از نظر مسلمانان داراي اعتبار بوده است خلقت زن را از پيكره زن و يا به صورت ناقص عقل و يا از دنده ي چپ آدم و ا اين تعابير بيان گشته است كه در اين باب احاديثي هم بيان شده است كه با مفاهيم قرآن در تضاد كامل مي باشند و متاسفانه دست آويز مردم و علماي ساده لوح هم اين گونه احاديث بوده و كمتر به آيات قرآن توجه شده است .
در قرآن كريم با قاطعيت نظريه هاي تورات تحريف شده در باب خلقت زن را به يك باره در هم مي پيچد و مي فرمايد :
هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين (189 اعراف)
او خدايى است كه (همه) شما را از يك فرد آفريد; و همسرش را نيز از جنس او قرار داد، تا در كنار او بياسايد. سپس هنگامى كه با او آميزش كرد، حملى سبك برداشت، كه با وجود آن، به كارهاى خود ادامه مى‏داد; و چون سنگين شد، هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند س‏خ‏للّهاگر فرزند صالحى به ما دهى، از شاكران خواهيم بود!» (189)
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تسائلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا (نسا 1)
اى مردم! ازپروردگارتان بپرهيزيد! همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد; و همسر او را از جنس او خلق كرد; و از آن دو، مردان و زنان فراوانى منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هنگامى كه چيزى از يكديگر مى‏خواهيد، نام او را مى‏بريد و صله ارحام نسبت به خويشاوندان خود، زيرا خداوند، مراقب شماست. (1)
در اين آيات حكمت بي شمار براي اهل تعقل و تفكر وجود دارد و تصور هر صاحب معرفت و دانشي هم بعد از خواندن دقيق آيات اين باشد كه ديگر صريح تر از اين كسي توان چگونگي خلقت زن را ندارد .در اول آيه خداوند خلقت را مختص به خود دانسته و با كلمه ((هوالذي )) قاطع بيان مي دارد كه او كسي است كه خالق است و اين انحصار را براي هميشه براي خود محفوظ داشته است . و شايد هم تلنگري باشد به بشر كه چرا به جاي پرداختن به امور و و ظايف خود به بحث خلقت كه در دايره ي وظايف او نيست سخن پراكني مي كند بعد ا اين آگاهي بيان مي دارد كه مرد و زن از يك خلقت مشابه برخوردارند و خلقت هيچ كدام بستگي و معلول خلقت ديگري نبوده است . و از يك نفس واحد پديد آمده اند نه اينكه زن را از مرد استخراج كرده باشند . و شايد هم امتيازي براي زن بيان شده باشد كه خصوصتي كه به او بخشيده است آن است كه مايه آرامش باشد چرا كه مرد بدون زن آرامشي را خدا در نظر گرفته است حاصل نخواهد شد و به نوعي آرامش مورد نظر خداوند در وجود زن به مرد ارزاني شده است و اگر زن را از دايره هستي حذف كنيم آرامش مورد نظر هم به دست نخواهد آمد . و باز در ادامه مي فرمايد (( وجعل منها زوجها )) يعني از او قرار داده شد زوجش كاملاً روشن است يعني همانند مردم بشر و با خصوصيات انساني برايش خلق شد . مخلوقي از جنس خودش نه از جنس يك جاندار ديگر ، و اين براي مرد امتياز و براي زن تضعيف نبوده است براي مثال اگر يك اتومبيل براي بار اول توليد گردد و به تبع آن اتومبيل هاي ديگري از آن ساخته شود به طور قطع نه اتومبيل اول داراي امتياز بيشتري و نه اتومبيل دومي كه بعد از آن ساخته شده داراي نقص و ايرادي مي باشد . ادامه دارد

پاسخ مدير سايت:البته به نظر بنده آيات هيچ تکذيبی برای خلقت حوا از بدن آدم نيستند و ثانيا خلقت بدن آدم از حوا هم هيچ اشکالی ندارد و هيج رذيلتی و کمبودی برای زن نيست و اين گفته ها فقط جوسازی است،مگر بدن همه مردان هم اکنون از خون و گوشت زن ساخته نمی شود؟ اين حرفها فقط برای تضعيف نقش احاديث صحيح پيامبر خدا(ص) است و بس و افرادی که به اين مسائل اهميت می دهند افراد بی بصيرتی هستند که به جای توجه به روح بلند انسان فقط چشم به جسم دوخته اند غافل از اينکه جسم بدون روح ارزشی ندارد و جايش زير خاک و خوردن کرمها است.«يکشنبه26آبان1392ساعت 21:56:7»

وبسايتهای برتر
مجتمع علمی فرهنگی سلطان العلماء بندرلنگه
نسيم
بیداری اسلامی
دخت کنگ
ديوان
مدرسه علوم دينی صلاح الدين ايوبی اروميه
مجد
کلگر
کنکاش
کنگستان
بانوی کنگی
مسجد جامع بندر کنگ
اعجاز علمی در قرآن و حديث
الحورویدیوهای مکه ومدینه واناشید اسلامی
زعفرون
آخرين ورود از:
بیداری اسلامی

آماربازديد
افرادآنلاين
آمريکا(2)
بازديدامروز:14
بازديدديروز:28
بازديدهفته قبل:229
بازديدكل:574794