امکانات سايت
کل مقالات
نظرات عمومی
اضافه نمودن وبسايت
کل وبسايتها
نظراتم دروبسایتهای ديگر
صفحه اصلی
فروشگاه شارژ

آخرين مطالب:
بالاترين مجازات=بالاترين نعمت
تآملي بر ابتداي سوره روم
صبر و اصلاح طلبی نه براندازی و تجزيه
ارزشت مساوی عملت
بازگشت دوباره جهنميان به دنيا
بدگويي خيالی
تعدد زوجات و طلاق
اعتياد و طلاق
ارتباط نامشروع
بی اعتمادی
پربيننده ترين مطالب:
بالاترين مجازات=بالاترين نعمت
دخالتهاي بيگانگان در خانواده
شناخت قبل از ازدواج
نظرات سه روزاخير
پرنظر ترين مطالب:
رفتاربا همسر|56نظر|
دخالتهاي بيگانگان در خانواده|39نظر|
شناخت قبل از ازدواج|31نظر|

مديريت:
خلفان نصيحت کن
ايميل:
khalfan@khalfan.ir
آخرين مراجعه
11بهمن1397ساعت 11:8:24
ورودمديريت:
نام:
رمز:

نام:توحید«يکشنبه26آبان1392ساعت 20:35:16»

ب : ارث و ميراث
ارث و ماترك هر فردي بعد از مرگ وي در هر سرزمين و مملكتي همواره بر طبق قوانين خاص آن اجتماع به وارثين آن رسيده است ، و بنا بر اعتقادات و قوانين رايج ما بين وارثين تقسيم گشته است . در اسلام هم به اين مقوله پرداخته شده و قوانين خاص و دقيقي براي تعلق ارث به وارثين معين گشته است . و مساله ارث زن و دختر در اين ميان ميدان جدل و بحث را پديد آورده است و اين نوع توارث را ظلم و بي عدالتي در حق زن دانسته اند . در بحث ارث با توجه دقيق به آيات هم بحث حقوق و هم وظايف مطرح است . ميزان حقوق هر كدام بر اساس ميزان وظيفه اي كه بر دوش آنان است در نظر گرفته شده است . براي روشن شدن دقيق مطلب به آيات قرآن مراجعه مي كنيم .
در آيات 11 و 12 سوره نسا به صورت اجمالي وضعيت وارثين و ميزان ارث هر طبقه از خانواده را تبيين نموده است در خلال اين آيات حق وارث ذكور را دو برابر وارث مونث بيان نموده است كه اين مساله باعث بوجود آمدن مباحث و اختلافات زياد با اسلام و قانون ارث شده است كه آن هم ناشي از بي توجهي به حيطه وظايف و اموري است كه به هر كدام از آنها واگذار شده است .
در اين تقسيم بندي هيچ بحث و نقلي از جنسيت و يا امتياز قائل شدن براي يك جنس به خصوص نشده است بلكه در اينجا با موضوع وظيفه روبرو هستيم . در هر ملتي و كشوري وظيفه تامين نفقه و مايحتاج زندگي خانواده به عهده مرد گذاشته شده و اين يك تعريف واحد در تمام ملل محسوب مي گردد . بنابراين جهت تامين و جبران اين وظيفه در ارث مقدار بيشتري براي مرد در نظر گرفته شده است تا بتواند از عهده ي اين وظيفه به خوبي برآيد و اين ارث به صورت انحصاري و تام در اختيار او قرار نمي گيرد بلكه موظف به هزينه و خرج كردن ارث براي تامين نفقه و آسايش خانواده گشته است .
در يك نگاه اجمالي و منصفانه در اسلام امتياز در ارث به زن تعلق گرفته است نه مرد ، زيرا زن بر خلاف مرد موظف به مصرف ارث در خانواده نيست و به صورت انحصاري در اختيار او قرار مي گيرد و هيچ وقت مرد مجاز به اجبار او براي خرج كردن ارث نيست ، در حاليكه مرد بايد آن را براي زن و فرزندانش به اجبار مصرف نمايد . به عنوان مثال فرض مي كنيم يك ارثيه به مقدار 600 تومان به يك دختر و پسر مي رشد . 400 تومان به مرد و 200 تومان به زن تعلق مي گيرد . در اينجا مرد بايد 400 تومان را به عنوان خرج و هزينه منزل و خانواده به ديگر دارايي هايي كه محل هرينه دارند اضافه گردد در حاليكه زن 200 تومان خود را به صورت خصوصي و انحصاري مي تواند براي خوش نگهداري نمايد و هيچ اجباري به خرج كردن آن نيست ، و تصميم نهايي با خود وي جهت هر نوع هزينه اي كه خود در نظر دارد مي باشد .
در اين جا به وضوح مشاهده مي گردد كه بحث تعلق ارث هيچ ربطي به جنسيت و برتري نداشته فقط ميزان وظايف اقتصادي مرد در نظر گرفته شده است و براي روشن تر شدن اين مساله كه شارع مقدس در تعيين ارث توجهي به جنسيت نداشته لازم است بدانيم كه زمانيكه يك پدر و مادر فرزندشان را از دست مي دهند ديگر در اينجا چون پدر و مادر پير شده اند و فرزندان آنها هر كدام مسئول تامين معاش خود مي باشند ديگر به پدر خانواده كه مرد مي باشد دو برابر مادر كه زن است ارثيه تعلق نمي گيرد بلكه هر دو به اندازه هم از ماترك فرزند ارث مي برند . چون در اينجا جنسيت مهم نيست بلكه وظايف برتري دارد ميبينيم زن و مرد پير به اندازه هم ارث ميبرند زيرا تكليف نفقه فرزندان از پدر پير ساقط گشته است . بنابراين ارث به صورت مساوي تقسيم مي گردد .
در يك نگاه اجمالي به وضح شاهد براين مساله بوديم كه در مساله ارث و ميراث كمترين توجهي به جنسيت صورت نگرفته است و بيشتر به محدوده وظايف توجه شده است . و بدون توجه به اين موضوع قطعا انسان راه اشتباه و كج فهمي را در اين موضوع طي خواهد كرد .
- چرا در وقت سجده ملائكه هنگام خلقت آدم خلق گشته است و لي از جفت او خبري نيست ؟
براي پي بردن به جواب اين سوال بايد چند نكته كه به صورت ابهام به مردم ابلاغ گشته است را روشن نماييم .
در آيات 30 و 31 بقره و در چند جاي ديگر قرآن كريم بحث از خلقت بشر و چند موضوع ديگر در راستاي اين خلقت شده است .
در اوايل بحث خداوند حكيم نوعي اطلاع رساني جهت يك خبر مهم و قابل توجه را به ملائكه بيان مي نمايد تا همه مخلوقات آمادگي خود را جهت پذيرفتن اين امر عظيم مهيا كنند چنانچه براي خلق هيچ موجود و مخلوق ديگري اين خبر دهي و اطلاع رساني وجود ندارد و اين خبر خلق آدم براي خلافت بر روي زمين مي باشد كه هدف اصلي خلقت بشر مي باشد .
در خلقت بشر خداوند امر خلافت و بروز استعدادهاي كه در وجود وي گذاشته را در روي زمين براي تحقق رسيدن به اين استعدادها در نظر گرفته است وتمام مخلوقات ديگر به جز خود بشر براي رسيدن به اين هدفها در اختيار او قرار گرفته اند و اين خدمت رساني مخلوقات به جز انسان به صورت اجباري و اختياري در وقت خلقت صورت گرفت . همان طور كه مي بينيم تمام مخلوقات از كائنات و و حشرات و جانوران و فضا و اكسيژن و... و آنچه كه شناخته و ناشناخته هستند ، همه به نوعي در اختيار بشر هستند تا بتوانيم به زندگي مادي خود ادامه داده و امر خلافت انسان در روي زمين صورت پذيرد .
در اين ميان دو دسته به صورت جبري و اختياري اين خدمت را قبول نمودند و دسته اي هم به اين امر تن در نداده و خداوند آنان را از رحمت خود بري نمود .
جانوران و نباتات و ديگر موجودات با توجه به قوانين و فراميني كه در امر خلقت آنها وجود دارد به صورت جبري خدمت به بشر را انجام ميدهند و دسته ديگر هم كه قدرت انتخاب داشتند مثل ملائكه وجن بايد به نوعي آمادگي خود را براي اين خدمت اعلام مي نمودند و پيمان مي بستند كه در راه تحقق اين هدف كمر همت به خدمت ببندند كه ملائكه اين امر را اطاعت نمود و جن به سركردگي ابليس اين خدمت را نپذيرفت .
در واقع كلمه سجده در اين آيه به معني اين آمادگي مي باشد و هيچ ربطي به كرنش و اطاعتي كه در نماز انجام ميگيرد ندارد بلكه نوعي عهد و پيمان و به تبع آن آمادگي براي خدمت در راه تحقق خلافت انسان مي باشد .
همان طور كه مي دانيم در هر زماني عهد و پيمان به صورت خاص عرف خود انجام مي پذير د مثلا در زمان حاضر به وسيله راي دادن شخصي را براي امر رياست جمهور يا نماينده مجلس انتخاب مي كنند و در زمانهاي گذشته بوسيله دست در دست گذاشتن و زماني هم بوسيله ركوع و سجود اين امر اظهار مي گشت كه اعلام آمادگي براي هر نوع خدمتي محسوب مي گرديد .
براي مثال در خود قرآن زماني كه حضرت يعقوب و فرزندانش به خدمت يوسف مي رسند در برابر او سجده مي كنند كه اين سجده يعقوب به هيچ وجه يك عمل شرك آميز نبوده و هيچ عبادتي در ذهن يعقوب برابر يوسف نبوده است ، بلكه اعلام آمادگي براي همكاري و اطاعت است .
و اين سجده هم براي آدم اعلام آمادگي جهت تحقق بخشيدن به امر خلافت در روي زمين بوده است و هيچ ربطي به مرد بودن و يا زن بودن بشر نداشته است زيرا همگي انسانها اعم از زن و مرد به يك اندازه از اين خدمات بهره مند شده و فقط مختص به مرد نمي باشد و آدم به عنوان نماينده نسل خود در محل سجده و پيمان بوده است .ادامه دارد

پاسخ مدير سايت:مطلب زيبا و صحيحی بود متشکر از لطف شما.«يکشنبه26آبان1392ساعت 21:41:50»

وبسايتهای برتر
مجتمع علمی فرهنگی سلطان العلماء بندرلنگه
نسيم
بیداری اسلامی
دخت کنگ
ديوان
مدرسه علوم دينی صلاح الدين ايوبی اروميه
مجد
کلگر
کنکاش
کنگستان
بانوی کنگی
مسجد جامع بندر کنگ
اعجاز علمی در قرآن و حديث
الحورویدیوهای مکه ومدینه واناشید اسلامی
زعفرون
آخرين ورود از:
بیداری اسلامی

آماربازديد
افرادآنلاين
آمريکا(2)
بازديدامروز:14
بازديدديروز:28
بازديدهفته قبل:229
بازديدكل:574794